Spaces
All Nations Church Phuket
ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2013
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
THAI/ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai & English Programs
Phuket Baptist Church
THAI | T. Chalong, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2007 | คริสตจักรแบ๊บติสต์ภูเก็ต
Rawai Christian Evangelism
THAI | T. Rawai, A. Muang Phuket, C. Phuket | 1961
Romyen Phuket Network Chaofa Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2019
The Zion of God Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2011
Yunyen Phuket Dharma Church
CHINESE | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2014 | ศาลาธรรมพระคุณยูนเอินภูเก็ต
Zion of God
THAI | T. Ko Kaeo, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2011