Spaces
BH
1
Baan Huay Poo
LAHU | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2004
KP
1
Korea Phuket Church
KOREAN | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 1997
PB
1
Phuket Baptist Church
THAI | T. Chalong, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2007 | คริสตจักรแบ๊บติสต์ภูเก็ต
Phuket International Church
1
Phuket International Church
ENG | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2019
Rapha Ministries Church
1
Rapha Ministries Church
THAI/ENG | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2020 | คริสตจักรพันธกิจราฟา
RL
1
Romyen Land and House Church
THAI | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2019 | สถานประกาศร่มเย็นแลนด์แอนด์เฮ้าส์
Ruamrudee International School (RIS)
1
Ruamrudee International School (RIS)
THAI/English | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2022 (1957)
TH
1
The House of The Lord Church Phuket
THAI | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2014