Spaces
Choeng Thale Seed Church
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2011 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเล
International Seed Church
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2010
Khok Kloi Seed Church
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2013 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์โคกกลอย
Seed of Phuket
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2008
St. Joseph's Church
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2010